Mesafeli Satış Sözleşmesi

SATICI’NIN BİLGİLERİ

Satıcı:Yoldadir.com LLC

Adres: Delaver/USA

Telefon: +905343885364
E-mail: [email protected]
 

ÜRÜNÜN TEMEL NİTELİKLERİ VE BEDELİ

Siparişe konu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri ve bedeli aşağıdaki gibidir:

 

TESLİM MASRAFLARI

Kargo bedeli sipariş tutarına eklenmekte ve Alıcı tarafından ödenmektedir. Kargo bedeline ilişkin olarak yapılan kampanyalar Satıcı inisiyatifindedir.

ÖDEME VE TESLİMATA İLİŞKİN BİLGİLER

Alıcı, yurtdışı online mağazalardan seçtiği ürüne ilişkin siparişi onaylandığında, söz konusu ürün veya ürünlerin toplam bedelini ödemek ile yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Alıcı, satın almış olduğu ürün veya ürünlerin bedelini havale yoluyla veya kredi kartıyla ödeme seçeneklerinden biriyle ödeyebilir.

Teslimat, anlaşmalı kargo şirketlerinden biri aracılığı ile Alıcı’nın sipariş formunda belirttiği adrese elden teslim edilecektir. Siparişin faturası Alıcı’nın sipariş formunda belirttiği adrese kesilecektir. Teslim anında Alıcı’nın adresinde bulunmaması durumunda dahi Satıcı görevini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, Alıcı’nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun Satıcı’ya iade edilmesinden dolayı oluşacak giderler Alıcı’ya aittir.

CAYMA HAKKINA İLİŞKİN BİLGİLER

Alıcı, Sözleşme konusu ürün/ürünlerin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden sonra sipariş verdiği ürün/ürünlerin siparişini iptal edebilir. Bu durumdan kaynaklanabilecek problemlerden Yoldadir.com sorumlu tutulamaz. Yoldadir.com sadece adresine ulaşan paketleri gönderme yükümlülüğüne sahiptir.

GEÇERLİLİK SÜRESİ

İşbu formda yer alan ürün/ürünlere ilişkin olarak; Alıcı’ya sunulan tüm bilgiler ve vaatler ürün bilgilerine ilişkin değişikliklerin yapılması ve yayınlanmasına kadar geçerli olup, bugünden sonra Satıcı tarafından işbu formda verilen bilgi ve vaatlerle bağlı kalınmadığı ihtar olunur.

SÖZLEŞME SÜRESİ

İşbu formda yer alan ürünün Alıcı’ya teslim edilmesini takiben Mesafeli Satış Sözleşmesi hükümlerindeki süreler başlayacak ve sona erecektir.

ŞİKÂYET ve İTİRAZ
Alıcı, talep ve şikâyetlerini yukarıda bilgileri yer alan Satıcı’nın iletişim bilgilerine iletebilir.
Ayrıca Alıcı, Mesafeli Satış Sözleşmesi’nden kaynaklanan şikâyet başvurularını Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde ürünü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve sair mevzuata uygun olarak düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir:


MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI
Satıcı: Yoldadir.com LLC

Adres:Delaver/USA

Telefon: +90 5343885364
E-mail: [email protected]
Alıcı: Müşteri olarak www.yoldadir.com sitesine üye olan kişiyi ifade eder. Üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.


MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşbu Sözleşmenin konusu, Alıcı’nın Satıcı’ya ait www.kargomex.com web sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği ürünü gönderdiği adresi ifade eder, Sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine Sözleşme’de satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. Alıcı, satışa konu ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu ürün/ürünler ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürün/ürünleri sipariş verdiğini işbu Sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.yoldadir.com sitesinin ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme formu ve fatura işbu Sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.


MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, ÖDEME ve İADEYE İLİŞKİN HÜKÜMLER
Ödeme Şekli
3.1.2. Kredi Kartı ile Ödeme: Alıcı’nın kredi kartı ile ödemede bulunabilmesi için kredi kartı bilgilerini tam ve eksiksiz olarak ilgili kısımlardaki bölüme doldurması gerekmektedir. Kredi kartı ile tek çekimde ödemede bulunulabileceği gibi, kampanyalar kapsamında belirlenebilecek sayıdaki takside bölünmek suretiyle de ödeme yapılabilir. Banka kampanyalar düzenleyerek Alıcı’nın seçtiği taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunulabilir. Bu tür kampanyalar Banka’nın inisiyatifindedir ve Satıcı’nın bilgisi dâhilinde olması durumunda www.kargomex.com adresinde kampanyalar hakkında bilgi verilecektir. Kredi kartının hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetine Banka tarafından yansıtılacaktır. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planınızın oluşturulması Banka inisiyatifindedir.
3.1.3. Havale ile Ödeme: Alıcı Havale ile ödemede bulunmak isterse, Satıcı’nın Garanti Bankası, 406 şube kodu 6296395 hesap numarası ve IBAN numarası TR82 0006 2000 4060 0006 2963 95 olan hesabına havale yapacaktır.
3.2. Diğer yandan vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, Alıcı, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve Alıcı arasındaki Kredi Kartı Sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.3. İade Prosedürü
3.3.1. Kredi Kartına İade Prosedürü: Alıcı'nın üründe çıkacak sorunda cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle gönderilememesi (kaybolması, kırılması vs.) veya Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararları ile Alıcı’ya bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile tek çekim veya taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü banka tarafından belirlenecektir. Alıcı, ilgili banka tarafından uygulanacak iade prosedürünü peşinen kabul ettiğini beyan eder.
3.3.2. Havale Ödeme Seçeneklerinde İade Prosedürü: Havale ödeme seçeneklerinde iade; Alıcı’dan Banka hesap bilgileri istenerek, Alıcı’nın belirttiği hesaba (hesabın fatura adresindeki kişinin adına veya kullanıcı üyenin adına olması şarttır) havale şeklinde yapılacaktır.
3.4. Teslimat Şekli ve Adresi
Teslimat, anlaşmalı kargo şirketlerinden biri aracılığı ile Alıcı’nın üyelik formunda belirttiği adresinde elden teslim edilecektir. Teslim anında Alıcı’nın adresinde bulunmaması durumunda dahi Satıcı görevini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, Alıcı’nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun Satıcı’ya geri iade edilmesinden dolayı giderler Alıcı’ya aittir. Kargo bedeli ürün bedeline dâhil değildir. Kargo bedeli sipariş tutarına eklenmekte ve Alıcı tarafından ödenmektedir. Kargo bedeline ilişkin olarak yapılan kampanyalar Satıcı’nın inisiyatifindedir.


MADDE 4 - ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
Alıcı, Sözleşme konusu ürün/ürünleri teslim almadan önce muayene edecek; hasarlı ve ayıplı ürün/ürünleri sebeplerini araştırdıktan sonra eğer kasten zarar verilme gibi bir sorun görürse bu tarafınıza iletilecek ve iade gerçekleşmeyecektir. Teslimden sonra ürün/ürünlerin özenle korunması borcu, Alıcı’ya aittir.
MADDE 5 - SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
Satıcı, Sözleşme konusu ürün/ürünleri sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu ürün/ürünler, Alıcı’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. Satıcı, cayma beyanının kendisine ulaşmasından sonra 14 (on dört) gün içinde ürün/ürünlerin bedelini, varsa kıymetli evrakı iade eder. Satıcı ürün/ürünleri 30 (yirmi) gün içinde iade alır. Satıcı ürün/ürünlerin ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, Sözleşme’nin ifa süresi dolmadan Alıcı’ya bildirir. Ödenen bedel ve varsa belgeler 10 (on) gün içinde Alıcı’ya iade edilir. Garanti belgesi ile satılan ürün/ürünlerden olan veya olmayan ürün/ürünlerden hasarlı olan ürün/ürünler, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için Satıcı’ya gönderilebilir, bu takdirde teslimat giderleri Satıcı tarafından karşılanacaktır.


MADDE 6  - SÖZLEŞMEYE KONU ÜRÜN/ÜRÜNLERİN ÖZELLİKLERİ
Ürün/ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve tüm vergiler dâhil satış alacağınız yurtdışı online web sitesinde ürün/ürünlerin tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve işbu Sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.


MADDE 7. CAYMA HAKKI
Alıcı, Sözleşme konusu ürün/ürünlerin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (on dört) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde Satıcının müşteri hizmetlerine e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürün/ürünlerin www.kargomex.com adlı web sitesinde yayınlanmış olan önbilgiler gereğince, kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya Alıcı’ya teslim edilen ürün/ürünlere ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 10 (on) gün içinde ürün/ürünlerin bedeli Alıcı’ya Satıcı tarafından iade edilir ve 20 (yirmi) günlük süre içinde ürün/ürünler Alıcı tarafından iade alınır. Fatura aslı gönderilmezse Alıcı’ya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürün/ürünler teslimat bedeli Satıcı tarafından karşılanır.


MADDE 8. TEMERRÜT HÜKÜMLERİ
Tarafların işbu Sözleşmeden kaynaklanan edimlerini yerine getirmemesi durumunda 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun hükümleri uygulanacaktır.

Satıcı’nın yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyebilecek mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefetleri, ulaşımın kesilmesi, yangın, deprem, sel baskını gibi olağanüstü olaylar nedeni ile Sözleşme konusu ürünü süresi içerisinde teslim edemez ise, bu tip durumlarda Alıcı, Satıcı'nın hiçbir sorumluluğu olmadığını, siparişin iptal edilmesini veya teslimat süresinin engelleyici durumunun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcı’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 (on) gün içerisinde kendisine ödenir. (Kredi kartı ile yapılan taksitli alışverişlerde ise kredi kartına iade için banka tarafından belirlenen prosedür Alıcı tarafından kabul edilir.)


MADDE 9. ŞİKÂYET VE İTİRAZ
Alıcı işbu Sözleşmeden kaynaklanabilecek şikâyet ve itiraz başvurularını, Gümrük ve Sanayi Bakanlığınca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde ürünü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.